Emil Vett og Hustrus Hus på C. F. Richs Vej

Haven på C. F. Richs vej som den ser ud i dag, hvor flere af de små haver fortsat er bevaret, men der også er fælles have.

På C. F. Richs Vej 18 på Frederiksberg ligger Emil Vett og Hustrus Hus. Huset stod færdigt i 1915 og blev bygget til at huse forhenværende kvindelige funktionærer fra Magasin du Nord. Da huset stod færdigt lå det ude på landet, på grænsen mellem by og land.

Fotografi af Emil Vett, der i dag hænger i hallen i Emil Vett og Hustrus Hus og tidligere hang i den fælles dagligstue.

En lille lap papir
Da Emil Vett, den ene af Magasins to grundlæggere, døde i 1911, fandt man i blandt hans papirer en lille seddel. På sedlen havde han skrevet et beløb og en lille bemærkning om, at det ville han bruge til gavn for Magasin du Nords personale.
Caroline Vett, Emil Vetts, hustru vidste, hvordan sådan en besked skulle forstås og skabte fundatsen til huset på C.F. Richs Vej.
Caroline Vett besluttede at skabe et hjem til enlige kvindelige pensionerede ansatte i Magasin du Nord.
Caroline Vett valgte at betænke de enlige kvinder, da kvinder på denne tid ikke havde samme mulighed for at oparbejde en formue, og derfor havde svært ved at klare sig, når de blev pensionister.

Foto fra medarbejderbladet Bikuben i 1940 – damerne på C. F. Richsvej har arvet Caroline Vetts dagligstuemøbler. Efter Carolines død kom hendes portræt også op i den fælles dagligestue. Indtil da, havde der, efter Caroline Vetts eget ønske, kun været et billede af Emil Vett og af Magasin.
Enlige kvinder der var pensioneret fra Magasin du Nord kunne sende en ansøgning med en lægeerklæring om en fribolig i huset.

Husets indretning
Bygningen blev tegnet af arkitekt Monberg, der i tiden udførte mange opgaver for Magasin du Nord. Huset blev bygget i røde mursten, og bestod af 16 lejligheder, 15 til de pensionerede kvinder og én lejlighed til det ansatte inspektørpar. Lejlighederne var 2-værelses lejligheder med køkken og pulterkammer. Bad og toilet var fælles indtil 1965, hvor lejlighederne fik hver deres.
I huset fandtes også en fælles dagligstue. I begyndelsen var den møbleret med møbler fra Magasin du Nords eget møbelsnedkeri. Senere, da Caroline Vett døde i 1935, arvede huset flere af hendes dagligstuemøbler, der blev opstillet som de havde stået hos fru Vett.
Til huset hørte også en stor have, der til at begynde med var en fælles have, men senere blev omlagt til flere små haver.
Ved både at have sin egen lejlighed og den fælles stue og have, var det muligt for kvinderne at være alene eller sammen med andre, som de havde lyst til.

Ansøgning til fribolig
I de 64 år huset var i fondens eje, nåede der at bo i alt 56 pensionerede Magasin du Nord ansatte.
Kvinderne skulle ikke betale husleje, men med tiden skulle de selv betale for lys og varme. Udskiftningen af beboere i huset var ikke høj, da der er flere eksempler på kvinder, der boede i huset i op til 41 år. De kvindelige beboere havde arbejdet i mange forskellige afdelinger i Magasin du Nord. Det kunne være alt fra handskeafdelingen, modelsalonen, kundebogholderiet til ejendomskontoret.
For at komme i betragtning til en lejlighed krævede det, at man sendte en ansøgning og vedlagde en lægeerklæring på, at man var sund og rask. Da huset ikke var et plejehjem, skulle kvinderne være ved godt helbred og i stand til at tage vare på sig selv. Når der blev en ledig lejlighed i huset, var det fondens bestyrelse, der bestod af et medlem af familien Vett, et medlem af Magasins direktion og et medlem af Magasins bestyrelse, der besluttede, hvilken kvinde der skulle tilbydes en lejlighed. Det var en svær beslutning, da der var mange flere ansøgninger end der var ledige lejligheder.

Emil Vett og Hustrus Hus blev i 1914 præmieret af Frederiksberg Kommune. Arkitekt Monberg der har tegnet huset, har også udført mange andre opgaver for Magasin du Nord.
Et køkken i en af lejlighederne i Emil Vett og Hustrus Hus.
En privat dagligstue i huset på C. F. Richs Vej
Portræt af Caroline Vett. Originalen blev malet af Bertha Wegmann. En kopi af portrættet kom sammen med en kopi af et portræt af Emil Vett op og hænge i huset på C. F. Richs Vej efter hendes død.

Indvielse på fødselsdag
Caroline Vett valgte, at huset skulle hedde ‘Emil Vett og Hustrus Hus’, og nævnte på den måde ikke sig selv ved navn. Det var hendes ønske, at det var hendes mand der blev fremhævet. Dog valgte hun, at huset blev indviet 15. september på hendes egen fødselsdag.

Caroline Vett
Caroline Vetts ønske for huset var at skabe, ikke bare en bolig, men et hjem for husets beboere. Hjemmet havde en særlig plads i hendes hjerte. Da den danske krone mistede værdi efter 1. Verdenskrig valgte hun endda at supplere med sine egne penge, så kvinderne fortsat kunne bo gratis. At være der for huset, både økonomisk og socialt, gik i arv til de familiemedlemmer, der efterfølgende overtog Caroline Vetts rolle i husets fond. De efterfølgende familiemedlemmer investerede også penge og tid i huset og dets beboere. De kom for eksempel på besøg med en blomst, hvis en af damerne havde været på hospitalet.

Inspektør Nielsen
I den tid huset var et hjem for pensionerede kvindelige ansatte fra Magasin du Nord var der tre inspektørpar til at passe på beboerne. Deres opgaver bestod blandt andet i at passe haven og fungere som portner.
Det første inspektørpar var familien Nielsen. De var inspektørpar i 40 år. Deres tilknytning og glæde ved huset betød, at de fik tilbudt en lejlighed i huset, da de gik på pension og måtte flytte ud af tjenesteboligen.
Efter familien Nielsen nåede huset at have endnu to andre inspektørpar, inden huset blev solgt.

Julefest hos damerne i den fælles dagligstue. Bemærk maleriet af Emil Vett på væggen.

Fester i huset på C. F. Richsvej
Der var fest i huset, når der skulle fejres mærkedage blandt husets beboere. For eksempel var det en tradition, at når en beboer havde fødselsdag, inviterede fødselaren på formiddagskaffe i den fælles dagligstue.
Hvert år til jul blev der holdt julearrangementer, hvor fonden var værter for en middag, med lotteri, sang og gaver.

Inspektør Nielsen og hans søn, da huset fejrer 50-års jubilæum i 1965. De beundrer soluret, der var en gave fra beboerne. Soklen var en gave til huset fra inspektør Nielsens søn.
I husets reglement står der blandt andet at lyset slukkes og yderdøren låses kl. 22.30.

Jubilæer
Da huset i 1940 kunne fejre sit 25-års jubilæum fik huset en flagstang af Magasin du Nord. Om aftenen var der jubilæumsfest med middag og fremvisning af filmen ‘Magasinets Datter’, der var blevet optaget i anledning af Magasin du Nords 50-års jubilæum i 1918.
Da huset i 1965 blev 50 år var der også fest, hvor beboerne forærede huset et solur, og borgmesteren for Frederiksberg Kommune kom forbi for at fejre begivenheden sammen med familien Vett og andre venner af huset.
Indimellem blev beboerne også inviteret til frokost i Magasin du Nord, eller ved en særlig lejlighed hjem til en af Magasin du Nords direktører til en privat frokost i forbindelse med en mærkedag.

Huset sælges
I slutningen af 1970’erne besluttede fonden bag huset, at det skulle sælges. Fonden havde ikke længere de nødvendige midler til at føre huset videre som det oprindeligt var tiltænkt. Huset blev i første omgang tilbudt Frederiksberg Kommune til en pris á 1,3 millioner kroner. Kommunen var ikke interesseret, og huset blev i 1979 solgt til arkitekt Per Egeskov. Aftalen med fonden og Per Egeskov var, at de tilbageværende 13 beboere skulle blive boende, og at fonden ville fortsætte med at betale deres husleje. De sidste to beboere fraflyttede huset i 1997.
Den nye ejer Per Egeskov var ansat som arkitekt i Magasin. Så selvom huset ikke længere var i familien Vetts eje, så forblev der en tilknytning til Magasin. Huset ejes i dag fortsat af familien Egeskov.

Se alle online udstillinger her.

Se en film om huset på C.F. Richs Vej her: