Praktikforløb

Går du på en anerkendt uddannelse, hvor praktik er en del af dit forløb, kan du ansøge Magasin du Nord Museum om praktikforløb.

Praktikken er ulønnet og skal derfor kunne indgå som led i din uddannelse. Det vil typisk være en videregående uddannelse inden for historie, museumsformidling eller informationsvidenskab.
Som praktikant får du indblik i de opgaver, der forefindes i forbindelse med formidling og udstilling på et lille museum. Sammen vil vi lave en plan over opgaver i praktikforløbet.

Praktikperiode

Praktikperiodens varighed og ugentligt timeantal afhænger af din studieordnings krav til praktikforløb og tilrettelægges inden praktikforløbets start.

Send din ansøgning og CV til museumsinspektør Britta Smits på bst@magasinmuseum.dk
Der vil blive indkaldt til samtaler løbende.