Magasin du Nord Museum – 10 år

I 2023 fyldte Magasin du Nord Museum 10 år. Da museet åbnede 2. februar 2013, var det dog ikke første gang, at stormagasinet fik sit eget museum. Gennem tiden har ansatte indsamlet og gemt genstande de fandt særlige værdifulde eller bevaringsværdige. Det mundede efter flere årtiers tilløb ud i åbningen af første Magasin Museum i 1977. Det blev dog siden lukket og først i 2013 kom der igen et Magasin-museum.

Tidslinje over museets historie:

Illustration fra Magasins personaleblad i 1951.

1935

Måske opstod tanken langt tidligere, men første gang idéen om et Magasin museum nævnes i museets kilder er i et personaleblad fra oktober 1935. Her kunne man læse, at en samling genstande fra stormagasinets historie var blevet indsamlet og blev opbevaret i skuffer og hylder for ”engang, naar Pladsforholdene tillader det, at lade dem se Dagens Lys – til Glæde baade for dem, der vil nikke Genkendelsens Nik og for dem, der er nye i Tjenesten, og som har hørt og læst om vor Fortid.”
Tanken var altså, at genstandene med tiden skulle indgå i et Magasin-museum med adgang for stormagasinets ansatte. På trods af, at etableringen af en historisk samling allerede var godt i gang, lod opførelsen af et museum dog vente på sig.

Arkivkort fra slutningen af 1970’erne, hvor museets samling for første gang bliver registreret.

1943
Særligt i forbindelse med stormagasinets mærkedage kan man i kilderne se, at ideen om et museum tages op igen. Året op til 75-års jubilæet, blev en ansat fra reklameafdelingen sat til at gå hele forretningen på Kongens Nytorv igennem, for at se om hun kunne finde genstande eller billeder, der kunne dokumentere stormagasinets historie. Alle kontorer, lagre og værksteder blev gået igennem. Selv Magasins tårn blev inspiceret for gemte genstande. Samtidig bragte man en eftersøgning i kundebladet MagasinNyt efter varer, der var blevet købt i Magasin i 1800-tallet. Det medførte over 150 henvendelser fra kunder. Det resulterede i udstillingen ”Før og nu”, hvor man viste mange af de gamle genstande. Mens genstandene fundet rundt i huset blev indlemmet i stormagasinets historiske samling, så var de gamle Magasin-varer kun til låns. De blev afleveret tilbage ved udstillingens afslutning.

1951
I 1951 står Magasin overfor en større udvidelse. I den forbindelse blev der bragt et lille opråb i personalebladet ”Bikuben” under overskriften: ”Må vi be’ om et lille museum”. Endnu engang frembringes ønsket om et Magasin-museum. Mens det tidligere ikke har kunne lade sig gøre på grund af pladsmanglen, mener skribenten, at muligheden nu er kommet for, at der kan gøres plads til et museum. Eller som det formuleres “”Museum” har måske en lidt for højtidelig klang, — det er jo ikke noget Glyptotek eller Nationalmuseum, vi ønsker. Hvad vi kunne tænke os, var en hyggelig mindestue, hvor alle de morsomme gamle ting blev udstillet, og hvor væggene var dækket af historiske arkivbilleder, hestetrukne varevogne foran Magasin, interiører med palmer og “gesvejsninger” o. s. v.”
På trods af ombygningen blev der ikke fundet plads til et museum, og de ansatte måtte vente lidt endnu.

1960
Ønsket om et museum blev gentaget i personalebladet Bikuben i 1960. ”Lad os få et museum, hvor man kan se. hvad man gennem årene har solgt af morsomme og mærkværdige ting.” Artiklerne i personalebladene giver indtryk af at stormagasinets ansatte ønsker efter et sted, hvor de kan mindes og lære mere om deres arbejdsplads.

1968
Da Magasin i 1968 fejrede sit 100-års jubilæum, blev dette gjort med et tilbageblik på stormagasinets historie. Gamle annoncer og billeder blev fundet frem fra gemmerne og et modeshow med kjoler der førhen var blevet solgt i Magasin blev vist på Plænen i Tivoli. I månederne op til jubilæet efterlyste man ældre genstande fra Magasin. Der kom flere henvendelser, og mange af de genstande, der blev afleveret i 1968, blev siden hen nogle af grundstenene i den historiske samling.

I 1977 kunne Magasins direktion endelig meddele personalet, at der etableres et Magasin-museum.

1977
“Nu får vi endelig et Magasin Museum” Med disse ord overbragte personalebladet Bikuben de gode nyheder fra direktionen til Magasins medarbejdere. Et Magasin-museum havde længe været undervejs, men nu skulle det være. Magasin ansatte en kunsthistoriker, som fik til opgave at registrere og systematisere alle de historiske genstande og arkivalier, der med tiden var blevet samlet ind. Museet blev indrettet på 4. sal ud mod Vingårdstræde i det rum, der kendes som ”Grevinde Danners værelse”. Museet var ikke åbent for offentligheden, men kunne kun besøges af Magasins ansatte.

Magasin kunne i 1983 fejre 115-års jubilæum. Det blev fejret med en historisk udstilling, hvor et udsnit af museets genstande blev vist.

1983
Arbejdet med at oprette et museum, indsamle og registrere genstande mundede ud i en stor historisk udstilling i Kong Hans-salen i Magasin på Kongens Nytorv i april 1983. Udstillingen blev vist i forbindelse med stormagasinets 115-års jubilæum. Her kunne publikum se et udvalg af museets genstande. 80.000 mennesker lagde vejen forbi i løbet af de tre uger udstillingen var åben.

1993
I forbindelse med stormagasinets 125-års jubilæum blev udstillingen “Magasin på tværs i 125 år” vist i Kong Hans salen på Kongens Nytorv. Udstillingen blev en stor publikumssucces.
Ikke lang tid efter jubilæet i 1993 valgte man at lukke museet, og alle genstande blev nedpakket og opmagasineret.

I 2013 åbner Magasin du Nord Museum.

2010
I 2010 købte Wessel & Vetts Fond den historiske samling af Magasin. Fonden ønskede med købet at sikre samlingen, og bevare historien om stormagasinet for eftertiden.

2013
Efter 2 års arbejde med at kategorisere samlingen åbnede Magasin du Nord Museum den 2. februar 2013. Museet blev indrettet i et lokale i Magasin-bygningen med indgang fra Vingårdstræde 6.
Museet var ikke som tilfældet var tidligere kun beregnet for Magasin-ansatte. Nu var det også åbent for offentligheden. Museets værtskorps blev rekrutteret fra Magasins seniorforening.

2019
Museet producerede en række plancheudstillinger, der udlånes til andre museer og kulturinstitutioner.

2023
I 2023 fejrede museet 10 års-jubilæum. Museets samling er enestående i Danmark, hvor der ikke kendes anden detailforretning, hvor der er bevaret så mange dokumenter og genstande fra en så lang tidsperiode. Museet har skiftende udstillinger, og er nu også at finde på diverse online kanaler. Både den historiske billede- og filmsamling er blevet digitaliseret, og gjort offentlig tilgængelig. Museet har udgivet en podcast-serie, en lydvandring og flere online udstillinger, så publikum nu kan besøge museet både fysisk og digitalt.