Magasin på Kongens Nytorv – en ikonisk bygning fylder 130 år

Udstillingen ‘Magasin på Kongens Nytorv – en ikonisk bygning fylder 130 år’ vises på Magasin du Nord Museum 18.4.2024-27.10-2024

Hør også vores podcast om Magasin på Kongens Nytorv. Find den her.

Den store majestætiske bygning på Kongens Nytorv 13 huser Danmarks største stormagasin. Det var Magasins to grundlæggere, der stod bag byggeriet af huset, der i 1893 åbnede for et begejstret og forventningsfuldt publikum. Bygningen bærer med sine 130 års historie ikke kun et vidnesbyrd om tidligere tiders arkitektur og håndværksmæssige kunnen, men også om de mange moderniseringer og udvidelser, der er foretaget gennem tiden.

Imponerende håndværk

I dag er facaden stort set identisk med da bygningen stod færdigt i 1893, men der er også andre steder i huset, hvor det er muligt at se spor fra fortiden. Detaljer som gamle vinduer, smukt smedejernsarbejde, og elegant træsnit kan findes endnu. Håndværket er blevet udført med en omhu og dygtighed, der giver et særligt indblik i den tid, hvor bygningen blev opført. Også de materialer der er blevet anvendt, som mursten, glas og marmor er autentiske detaljer, der forbinder os med fortiden.

Henrik Bjelke byggede i 1661 den gård som siden blev til Hotel du Nord.

Tidligere ejere

Matriklen på Kongens Nytorv, hvor Magasin ligger i dag, har en lang forhistorie. Stedet tilhørte i 1661 Rigsadmiral Henrik Bjelke, som boede der til sin død i 1684, hvorefter hans søn overtog pragtgården.
I 1722 blev ejendommen overtaget af Grev Ulrik Adolph Holstein, der omdannede gården til et palæ. Herefter blev ejendommen overtaget af Karsten Ancher, som i 1796 solgte den videre til traktør Ernst Møller. Møller omdannede palæet til Hotel Grand du Nord. Hotellet blev nogle år efter solgt til hoftandlæge Manini, som i 1811 solgte det videre til Konferensraad Konstantin Brun.

Bordel du Nord

I 1837 overtog hyrekusk Rasmus Jørgensen bygningen. Det var i hans tid, at H.C. Andersen havde fast bolig på hotellet fra 1838-1847. I 1859 blev Rasmus Jørgensen dømt for blandt andet at udleje værelser til utugt, og mens det tidligere været et meget fornemt hotel, hed det i denne periode ’Bordel du Nord’ i folkemunde. Med dommen til Rasmus Jørgensen ophørte det som hotel. I 1869 købte firmaet Severin & Andreas Jensen ejendommen, indtil de i 1888 solgte den videre til Magasins to grundlæggere Wessel og Vett.

Wessel og Vett flytter ind

Wessel og Vett grundlagde deres første butik i Aarhus i 1868 under navnet Emil Vett & Co. Salget gik godt og i 1870 åbnede de endnu en forretning i Aalborg, inden de i 1871 flyttede ind i et lokale på Østergade i København. Nogle måneder senere flyttede de herfra og ind i et par beskedne stuelokaler i ”Hotel du Nord”-bygningen på Kongens Nytorv. Herfra voksede virksomheden støt, og med tiden indtog de flere og flere lokaler i det gamle hotel, indtil de i 1888 købte bygningen for 800.000 kr. I 1879 fik stormagasinet sit ’Magasin du Nord’-navn, efter husets tidligere navn. Samme år blev det besluttet at gøre forretningen på Kongens Nytorv til virksomhedens hovedforretning.

Katalogforside fra 1892. Illustrationen er fra dengang Magasin stadig lå i Hotel du Nord-bygningen.

Riv ned og byg op

Efter købet af Hotel du Nord besluttede Magasins to grundlæggere Wessel og Vett at rive det gamle Hotel du Nord ned for at gøre plads til en ny bygning. De valgte to arkitekter som supplerede hinanden godt, og som kunne opfylde kravet om et hurtigt byggeri og anvendelse af den nyeste teknik. Albert Christian Jensen havde tidligere arbejdet på marmorkirken og Henri Glæsel havde studeret ved École dec Beaux Arts i Paris.

Bygningen blev byget i etaper. Først rev man den højre el ned og bygget op. Derefter rev man den venstre side ned og byggede op. På den måde kunne forretningen holdes åben under hele byggeriet.

Da man ville holde forretningen åben, mens byggeriet stod på, valgte man at opdele byggeriet i to etaper. I første etape rev man den højre side ned og byggede op, mens man stadig holdt åbent i den venstre del. Da man havde bygget højre side op, byttede man over og rev venstre side ned og byggede op.
Den nye bygning stod færdig den 1. december 1893, og havde et salgsareal på 7.600 m2.

Fransk inspiration

Den franske inspiration var ikke til at tage fejl af. Den udvendige arkitektur med tårnene i hver side var inspireret af det franske renæssanceslot Louvre, mens det indvendigt var det parisiske stormagasin Au bon Marché man havde kigget til.

Et Aladdin-slot

Da Magasin slog dørene op til den nye forretning, stod en stor forventningsfuld menneskemængde klar. Det nye stormagasin imponerede. Ikke bare danskerne, men også i udlandet, hvor der var detaljerede beskrivelser af det nye stormagasin.
Pressen sammenlignede det med et Aladdin-slot, og kaldte det et kæmpemonument, og for hovedstadens smukkeste privatbygning.

Magasin var også særdeles stolte af deres nye bygning, som fra dag ét blev brugt i illustrationer i annoncer, på regninger og emballage. Med ét blev Magasins bygning danmarkskendt, og den karakteristiske silhuet ud mod Kongens Nytorv er siden blevet afbilledet utallige gange.

Albert Christian Jensen og Henri Glæsel er arkitekterne bag Magasin-bygningen.

1914-bygningen

Allerede omkring 1910, kun 17 år efter den nye bygning stod færdig, begyndte Magasin at mangle plads. Derfor opkøbte de en række ejendomme i Lille Kongensgade. I 1912 blev syv af de nyindkøbte ejendomme revet ned og erstattet med en for tiden typisk bygning i nyklassicistisk stil tegnet af Emanuel Monberg. I stedet for syv gamle forfaldne huse stod nu en repræsentativ bygning med fem flotte udstillingsvinduer. Bygningen, der stod færdig i 1914, blev på elegant vis ført sammen med stormagasinet fra 1893. Dermed blev Magasins salgsarealer udvidet med 33% til 10.200 m2.

Den midlertidige salgshal endte med at stå i 27 år.

Midlertidig salgshal

Allerede i årene omkring 1928-1930 begyndte Magasins direktion at indse, at salgsarealerne igen var ved at blive for små. I 1931 købte stormagasinet derfor resten af grundene i karreen Kongens Nytorv, Lille Kongensgade, Holmensgade og Vingårdstræde, med undtagelse af Café a Porta-bygningen på hjørnet af Lille Kongens gade og Kongens Nytorv.
Man hyrede derefter arkitekterne Emanuel Monberg og B. Helweg-Møller, der tegnede et nyt hus, der skulle ligge på hjørnet af lille Kongensgade og Bremerholmen. De tegnede en kæmpe bygning inspireret af tyske varehuse. Projektet blev dog skrinlagt, da man mente det ville være uklogt at bygge så stort et forretningspalads i en krisetid. I stedet besluttede man at bygge en midlertidig salgshal, mellem det gamle stormagasin og Bremerholm. På 6 måneder fik man revet de gamle huse ned og bygget en ny salgshal på 2500 m2. Salgshallen åbnede i 1932 med en ny butiksindretning i krom, stål, glas og lys. Det samlede salgsareal var nu på 13.000 m2. Den nye flade midlertidige salgshal som kun var tænkt at skulle stå nogle år frem endte med at stå i næsten 30 år.
Ved Bremerholmindgangen til salgshallen blev der bygget et stort tårnvindue. Tårnvinduet blev et stort trækplaster for Magasin med mange skiftende vinduesudstillinger.

Samlemærkat fra 1934 med motiv af Magasin Torv.

Magasin Torv

I 1932 købte Magasin en ejendom på Bremerholm, som de rev ned. Grunden benyttede de til at anlægge et stort torv, så hele den nye Magasin-facade kunne ses fra Strøget. Det tiltrak så mange forbipasserende, at der hurtigt var lige så mange kunder, der brugte den nye indgang som hovedindgangen på Kongens Nytorv. Der blev lavet store udstillingsvinduer mod torvet, og midt på torvet blev der opført en 11 meter høj lysende søjle med en statue af en gylden kvinde. Statuen hed Vanitas og var fremstillet af billedhugger Olaf Stæhr-Nielsen. Statuen stod på torvet frem til 1959. I dag kan hun ses i museet forhal.

Lysgården overdækkes

I 1952 besluttede Magasin at overdække den gamle lysgård med etageadskillelser og installere rulletrapper. Derudover blev der opført en mellembygning mellem salgshallen og 1914-bygningen. Den bestod af et højt elevatortårn og en 5-etagers bygning. Den nye mellembygning var af beskeden størrelse, og salgsarealet blev reelt kun forøget med 2000 m2, så der nu var 15.000 m2 i alt. De nye tiltag betød dog, at man kunne ændre indretningen betragtelig, så kunderne nu blev mere ligeligt fordelt i huset.

Ny salgshal

I 1957 fjernede Magasin det ellers meget populære tårnvindue for at gøre plads til en ny udvidelse. For at øge salgsarealet var det nemlig blevet besluttet at bygge en ny salgshal i 3 etager der, hvor den midlertidige salgshal nu havde stået i knap 30 år. De to øverste etager kom til at springe længere frem i gadebilledet end den nederste, og denne overbygning blev holdt oppe af nogle søjler, der skabte en kolonnade i Lille Kongensgade. Den nye overbygning fik det samlede salgsareal op på 22.000 m2.

Til jubilæet i 1968 var P-huset opført og hele karréen udbygget.

P-hus og nye etager

I 1964 blev der bygget yderlige to etager ovenpå salgshallen mod Bremerholm. De to øverste etager var trukket tilbage fra facaden, og det flade tag blev bevaret. De nye etager blev bygget i en højde så det ville flugte med det næste planlagte byggeprojekt: parkeringshuset.

Bygningerne i Vingårdstræde 8-16 blev fjernet for at gøre plads til det nye P-hus.

I 1965 fik Magasin sin byggetilladelse og året efter begyndte arbejdet. Det var ikke en opgave, der var ligetil, for det nye parkeringshus skulle både tilpasses et nyt og gammelt København.
Mod Bremerholm skulle det forlænge facaden og mod Vingårdstræde skulle det være i nogenlunde harmoni med de ældre huses facader. Arkitekt Erik Møller blev valgt til opgaven. Først skridt blev at nedrive bygningerne i Vingårdstræde 8-16. Erik Møller valgte en konstruktion med stålfacade i mørkebrunt.

Magasins nye salgshal.

Med opførelsen af P-huset var hele Magasins karré udbygget og fremstod flot til jubilæet i 1968, hvor Magasin kunne fejre 100 år. Til jubilæet blev facaderne både mod Kongens Nytorv og Bremerholm pyntet på behørigvis.

Facaden renoveres

I 1993 markerede Magasin sit 125-års jubilæum. Det blev fejret i stor stil med udgivelsen af en jubilæumsbog, udstillinger, events og en kæmpe fest for personalet. Samme år blev bygningen på Kongens Nytorv 100 år. I anledning af de to jubilæer havde direktionen besluttet, at facaden skulle igennem en stor renovering. Facaden blev sandblæst, der blev foretaget reparationer og lagt nyt puds. Alt lige fra kviste, tag og tagrender til vinduer og gelændere blev repareret og malet, så det fremstod som nyt. Derudover blev der brugt for 60.000 kr. guld, så al ornamentering på facaden kunne blive forgyldt som det oprindeligt havde været. Renoveringen endte med at koste 1,5 millioner kroner.

Metro til Magasin

”Som den eneste forretning i København får Magasin på Kongens Nytorv leveret kunderne direkte ind i butikken på rulletrapperne fra den nye Metro placeret i stormagasinets kælder.”

Da M1 og M2 åbnede i København den 19. oktober 2002 kunne kunderne for første gang tage metroen direkte til Magasin. Med den nye metro kom der hver dag 5.000 kunder direkte fra metroen ind i stormagasinet. Passagerne bevægede sig også op på etagerne i huset, og Magasin kunne kort tid efter melde om en kundetilvækst på 30% og en omsætningsfremgang på 20% i forhold til året før.

I sommeren 2023 blev der lavet flotte sandskulpturer på Kongens Nytorv. En af dem var af Magasin-bygningen.

Herre i eget hus

I 2022 købte Magasin bygningen på Kongens Nytorv tilbage efter den siden 2013 havde været ejet at ATP Ejendomme og Pensiondanmark. Tilbagekøbet af Magasin-ejendommen skete på initiativ fra Magasin, som havde et ønske om at være herre i eget hus. Købet betød, at Magasin igen blev ejer af den bygning som stormagasinets to grundlæggere lod opføre i 1893, og som aldrig har huset andet end Magasin.
Tilbagekøbet af bygningen på Kongens Nytorv skete samtidig med, at Magasin også tilbagekøbte ejendommene i Lyngby, Aarhus og Odense.

Bygningen er fortsat et populært motiv

I sommeren 2023 lancerede Magasin sin sommerkampagne ’Le Souvenir’. På Kongens Nytorv blev der lavet sandskulpturer, hvoraf en af dem var af Magasins bygning. Derudover blev bygningen afbilledet på diverse postkort, muleposer, plakater og vedhæng på gaver fra Magasin. Sommerkampagnen er et godt eksempel på hvordan bygningen, 130 år efter opførelsen, stadig spiller en stor rolle i Magasins markedsføringsaktiviteter og bevidsthed.

Udstillingen ‘Magasin på Kongens Nytorv – en ikonisk bygning fylder 130 år’ vises på Magasin du Nord Museum 18.4.2024-27.10-2024
Hør også vores podcast om Magasin på Kongens Nytorv. Find den her.